Coaching

Gastvrijheid kun je leren: Hospitality training en coaching

Gastvrijheid leer je niet uit een boekje, dat doe je in de praktijk. Coaching on the job. Door mensen een spiegel voor te houden en te laten zien hoe ze het doen en hoe het anders kan, leren we ze dat gastvrijheid direct iets oplevert. We laten ze ervaren dat hun houding van invloed is op de reactie die ze van hun omgeving krijgen. Door positieve reacties voelen mensen zich gewaardeerd en krijgen ze meer plezier in het werk. Werkplezier straal je uit, draag je over en krijg je weer terug.

Stap 1: Analyse van de situatie

We maken eerst inzichtelijk wat de kwaliteiten en groeimogelijkheden van de mensen zijn. We kijken mee met elke medewerker tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Hiermee signaleren wij de individuele verbeterpunten, maar zien wij tevens of er verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande processen, de inrichting van de werkplek, het gebruik van materialen, de routing van de gast, etc.

Stap 2: Presentatie verbeterplan

Vervolgens presenteren wij een verbeterplan, waarbij we dus verder kijken dan alleen de persoonlijke vaardigheden. U ontvangt een complete Hospitality scan van uw bedrijf.

Stap 3: Verbetertraject

Nu het vertrekpunt duidelijk is, kan het verbetertraject beginnen. Bij voorkeur beginnen we met een gezamenlijke kick-off om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en commitment van het complete team te verkrijgen. Na deze kick-off volgt een individueel coaching traject. Door mensen on the job te coachen, zijn we in staat een daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren. Voor gedragsverandering staat gemiddeld 3 maanden, een verandering waar u nog jaren plezier van heeft.

Stap 4: Nazorg

Om er dus voor te zorgen dat de verandering niet tijdelijk is, raden wij altijd aan om na verloop van tijd de mensen opnieuw te bezoeken. Aan de hand van de eerder gemaakte individuele rapporten kunnen we bepalen of de verbetering in performance doorgezet heeft. Wellicht is nog enige bijsturing noodzakelijk? Het kan ook zijn dat er in de tussentijd nieuwe mensen in uw organisatie zijn begonnen, welke begeleiding hebben zij nog nodig om op het zelfde niveau te acteren?